Japanese Restaurants in San Francisco (262)

Restaurant Name Cuisine Price
Sushi Umi

132 Bush St
San Francisco, CA 94104
Phone: (415) 834-9898

Japanese, Sushi $$$
Suzu Restaurant

1825 Post St
San Francisco, CA 94115
Phone: (415) 346-5083

Japanese, Noodle Shops, Sushi $$
Takara

22 Peace Plz
San Francisco, CA 94115
Phone: (415) 921-2000

Japanese, Sushi $$$$
Takara Sushi

4243 18th St
San Francisco, CA 94114
Phone: (415) 626-7864

Sushi, Japanese $$$
Tao Yin

3515 20th St
San Francisco, CA 94110
Phone: (415) 285-4926

Japanese, Sushi, Chinese $$
Tataki Canyon

678 Chenery St
San Francisco, CA 94131
Phone: (415) 859-9383

Japanese, Sushi, Vegetarian Friendly $$$
Tataki South

1740 Church St
San Francisco, CA 94131
Phone: (415) 282-1889

Japanese, Sushi, Vegetarian Friendly, Local Organic $$$
Tazaki

3420 Judah St
San Francisco, CA 94122
Phone: (415) 566-6860

Japanese, Sushi $$
Tempura House II

171 2nd St
San Francisco, CA 94105
Phone: (415) 281-9000

Japanese $$$
Ten

524 Irving St
San Francisco, CA 94122
Phone: (415) 665-1010

Japanese, Sushi $$$
Ten Japanese Bistro

524 Irving St
San Francisco, CA 94122
Phone: (415) 665-1010

Japanese $$$
Ten-Ichi

2235 Fillmore St
San Francisco, CA 94115
Phone: (415) 346-3477

Japanese, Sushi $$$
Teriyaki Express

1 Market Plaza
San Francisco, CA 94105
Phone: (415) 543-4949

Japanese $
Tokyo Express

814 Mission St
San Francisco, CA 94103
Phone: (415) 222-9933

Japanese, Sushi $$
Tokyo Express

3251 20th Ave
San Francisco, CA 94132
Phone: (415) 564-9111

Japanese, Sushi $$
Tokyo Express

160 Spear St
San Francisco, CA 94105
Phone: (415) 348-1732

Japanese, Sushi $$
Tokyo Express

660 Sacramento St
San Francisco, CA 94111
Phone: (415) 956-3040

Japanese, Sushi $$
Tokyo Go Go

3174 16th St
San Francisco, CA 94103
Phone: (415) 864-2288

Japanese, Sushi $$
Tsunami

301 King St
San Francisco, CA 94158
Phone: (415) 284-0111

Japanese, Sushi $$$$
Tsunami Sushi Panhandle

1306 Fulton St
San Francisco, CA 94117
Phone: (415) 567-7664

Japanese, Sushi $$